Мисия на фирмата

Дойчев и Партньори е българска компания, създадена през 2008 г. като реплика и алтернатива на масово разпространения начин за правене на бизнес и отношения между хората, където единственото важно нещо за компаниите са годишните цели и печалбата на акционерите, където компаниите не ценят своите служители и ги експлоатират, където служителите от своя страна не обичат това, което правят, а просто ходят на работа, за да получат заплата и където на клиентите се гледа единствено като източник на доходи без значение дали със съвместната работа се добавя реална стойност към техния бизнес. 

Дойчев и Партньори е различна, неконвенционална, минималистичнабутикова консултантска компания, която работи с ограничен спектър, отбрани първокласни клиенти, всеки от които добавя реална стойност и променя обществото и света, в които живеем. Работим и налагаме качествено нов личен и партньорски подход в отношенията между хората. Нашият най-ценен актив са нашите служители, които са в основата на нашия успех. Основните ни отличителни характеристики са: Влюбени сме в това, което правим, Притежаваме задълбочени професионални знания и опит, Умеем да структурираме и представяме нещата семпло, Работим изключително прецизно, Доставяме нашите услуги светкавично бързо, Изпипваме и най-малките детайли и Прилагаме справедливо ценообразуване.