Любомир Дойчев

•    Дипломиран бакалавър и магистър по Финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София

•    Лицензиран оценител на недвижими имоти към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) и вещо лице в Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписванията (АВп)

•    Професионално сертифициран мениджър от Института за следдипломна квалификация (ИСК) към Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София

•    Дългогодишен корпоративен банкер, финансов мениджър, инвестиционен консултант и оценител във водещи български и международни компании от финансовия и реалния сектор

•    Владее български и английски език