Любомир Дойчев

 Дипломиран финансист, завършил с отличие бакалавърска и магистърска програми по Финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС)

 

 Лицензиран оценител на недвижими имоти към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ)

 

 Професионално сертифициран мениджър от Института за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС

 

Дипломиран експерт по инвестиции и лични финанси, завършил с отличие Академия InvestPro

 

 Дългогодишен корпоративен банкер, финансов мениджър, инвестиционен консултант и оценител във водещи български и международни компании от финансовия и реалния сектор

 

 Владее свободно български и английски език