Елена Дойчева

•    Дипломиран бакалавър и магистър по Счетоводство и Контрол от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София

•    Дългогодишен главен счетоводител и старши консултант в едни от най-големите международни компании, представени в България

•    Владее български и английски език