Елена Дойчева

 Дипломиран счетоводител, завършила с отличие бакалавърска и магистърска програми по Счетоводство и контрол в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София

 

✓ Дългогодишен главен счетоводител и старши консултант в едни от най-големите международни компании, представени в България

 

✓ Владее свободно български и английски език