Лични финанси

•    Професионални съвети и финансов коучинг за правилно и оптимално управление на личните финанси 
•    Консултиране, съдействие и представителство при структуриране на необходимо банково или алтернативно кредитиране/финансиране

•    Консултиране, съдействие и представителство при рефинансиране на текущи кредити или задължения

•    Консултиране, съдействие и представителство при обслужването или предоговарянето на лоши вземания и задължения

•    Съдействие при водене на делови преговори и сключване на сделки

•    Професионални становища по конкретни казуси и сделки