Корпоративни финанси

Структуриране, разработка и обосновка на бизнес планове, инвестиционни програми и финансови модели

 

✓ Консултиране, съдействие и представителство при структуриране на необходимо банково или алтернативно кредитиране/финансиране

 

✓ Консултиране, съдействие и представителство при рефинансиране на текущи кредити или задължения

 

✓ Консултиране, съдействие и представителство при обслужването или предоговарянето на лоши вземания и задължения

 

✓ Консултиране и съдействие при преструктуриране на предприятието или отделни негови бизнес процеси

 

✓ Специализиран финансов дю дилиджънс на инвестиционни предприятия и проекти

 

✓ Съдействие при водене на делови преговори и сключване на сделки

 

✓ Професионални становище по конкретни казуси и сделки