Корпоративни финанси

•    Структуриране, разработка и обосновка на бизнес планове, инвестиционни програми и финансови модели

•    Консултиране, съдействие и представителство при структуриране на необходимо банково или алтернативно кредитиране/финансиране

•    Консултиране, съдействие и представителство при рефинансиране на текущи кредити или задължения

•    Консултиране, съдействие и представителство при обслужването или предоговарянето на лоши вземания и задължения

•    Консултиране и съдействие при преструктуриране на предприятието или отделни негови бизнес процеси

•    Специализиран финансов дю дилиджънс на инвестиционни предприятия и проекти

•    Съдействие при водене на делови преговори и сключване на сделки

•    Професионални становище по конкретни казуси и сделки