Услуги

Корпоративни финанси

Комплексни консултантски услуги и решения за оптимално управление на бизнеса и фирмените финанси

Счетоводство и пейрол

Пълно счетоводно и пейрол обслужване на бизнеса и персонала

Лични финанси

Комплексни консултантски услуги и решения за оптимално управление на личните финанси и семейния бюджет

Данъци

Комплексно корпоративно и лично данъчно консултиране и обслужване

Експертно оценяване на активи

Експертно оценяване на активи и консултиране за взимане на оптимални решения

Застрахователно консултиране

Експертно консултиране за избор на оптимален застрахователен продукт